Embeth Davidtz films

3 Backyards (2010)

3 Backyards (2010)

HD
Sweet Murder (1990)

Sweet Murder (1990)

HD
Feast of July (1995)

Feast of July (1995)

HD
Nag van die 19de (1991)

Nag van die 19de (1991)

HD
Evil Dead 3 : L'Armée des ténèbres (1992)

Evil Dead 3 : L'Armée des ténèbres (1992)

HD
Junebug (2005)

Junebug (2005)

HD
L'Homme Bicentenaire (1999)

L'Homme Bicentenaire (1999)

HD
The Gingerbread Man (1998)

The Gingerbread Man (1998)

HD
13 fantômes (2001)

13 fantômes (2001)

HD
Last Rites (1999)

Last Rites (1999)

HD
The Garden of Redemption (1997)

The Garden of Redemption (1997)

HD
Le club des empereurs (2002)

Le club des empereurs (2002)

HD
La loi de Chicago (1992)

La loi de Chicago (1992)

HD
Retribution (2023)

Retribution (2023)

HD
A Private Life (1989)

A Private Life (1989)

HD
Matilda (1996)

Matilda (1996)

HD
Meurtre à Alcatraz (1995)

Meurtre à Alcatraz (1995)

HD
Le Témoin du mal (1998)

Le Témoin du mal (1998)

HD
Simon Magus (1999)

Simon Magus (1999)

HD
The Hole (2001)

The Hole (2001)

HD
La Faille (2007)

La Faille (2007)

HD
Coup de griffe mortel (1989)

Coup de griffe mortel (1989)

HD
La Liste de Schindler (1993)

La Liste de Schindler (1993)

HD
Fragments (2008)

Fragments (2008)

HD
Paranoïa (2013)

Paranoïa (2013)

HD
Europa Report (2013)

Europa Report (2013)

HD
Not Okay (2022)

Not Okay (2022)

HD
Le Journal de Bridget Jones (2001)

Le Journal de Bridget Jones (2001)

HD
Mansfield Park (1999)

Mansfield Park (1999)

HD
The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man (2012)

HD
The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (2014)

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (2014)

HD
Old (2021)

Old (2021)

HD
Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes (2011)

Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes (2011)

HD